Städdag

Title: Städdag
Description: Vi städar i ytterområdet och
äter korv .
Anmälningslista finns i föreningslokalen
Start Time: 10-00
Date: 2011-10-19
End Time: 15-00