Haverier

Som många andra flygflottiljer så var inte F 13 förskonad mot haverier med flygplan där flygföraren tyvärr omkom. Under tiden flottiljen var aktiv, så omkom 27 stycken flygförare. På initiativ av en eldsjäl i kamratföreningen sattes det upp ett minnesmärke vid bankorset på Bråvalla, där alla omkomna flygförare finns uppräknade.

Minnesmärket vid bankorset på Bråvalla. Foto: Per Jelkne.
Sammanställning av omkomna flygförare.

                             

Fallskärmshopp F 13 FF