Här publicerar vi en kort sammanfattning från styrelsemötena.

Uppdaterad 2021-05-31

 • Melker Becker, har besökt oss. Han ville
  göra korta krönikor för Pennan och Svärdet om vår
  utställning.
 • Under kulturarvsdagarna 10-12 september kommer vår
  utställning att vara öppen lördagen den 11 september.
 • Hemsidans adress är f13.kamratforening.se
 • Förhandling om hyresavtal sul 35 fortgår.
 • Ansvariga:
 • Utställningen Nils Engvall och Torbjörn Karlbom.
 • Hemsida/Facebook Per Öster
 • SUL 35 Richard Brinkeback
 • H 81 Per Öster
 • Flygplangrupp Jonny Andersson
 • Bokgrupp Leif Bergsten

Uppdaterad 2021-04-30

För att inte blanda ihop våra simulatorer kallas nu våra simulatorer SUL 97 och SUL 35.

SUL 97 byggnad 97. SUL 35 g-salen.

Man kan nu boka simulatorerna i begränsad omfattning. Max antal personer.

Ny firma kontrollerar nu våra brandsläckare och hjärtstartare, förra uppköpt.

Ny arbetsgrupp har bildats. Jenny Öster sammanhållande

.Jet motorn 75 år 4 juni. Arbetar med hur vi kan delta.

Pågående förhandling med Norrevo om flytt av SUL 35 till ÖKC.