Styrelsen

Ordförande

Lars Åberg

lars.aberg@f13.kamratforening.se

Vice ordförande

Nils Engvall

nils.engvall@f13.kamratforening.se

Sekreterare

Jenny Öster

jenny.oster@f13.kamratforening.se 

Kassör

Anders Johansson

anders.johansson@f13.kamratforening.se

Ledamöter

Richard Brinkeback

richard.brinkeback@f13.kamratforening.se

Per Öster Ansvarig Hangar 81

per.oster@f13.kamratforening.se

Torbjörn Karlbom

torbjorn.karlbom@f13.kamratforening.se

Johan Åberg Asterbäck Suppleant

johan.asterback@f13.kamratforening.se

Mats Persson Suppleant

mats.persson@f13.kamratforening.se

Husvärd By 97

Efter ett års medlemskap i föreningen , kan du hyra By 97

Enar Nilsson

Tel: 0706964748