Radarstationer

PS 860 och PS 870

Dessa radarstationer är fortfarande stommen i Försvarsmaktens strilsystem.
Inom F 13 forna ansvarsområde finns för tillfället två PS 860 och fem PS 870. Två av de senare är grupperade på Gotland.

PS-15

PS-15 var en obemannad spaningsradar som användes av svenska Flygvapnet och Marinen. Den ingick i Stril 60-systemet och nyttjades för lågspaning mot flygplan och marina ytfarkoster. Stationen var Försvarsmaktens första lågspaningsradar och hade en pulseffekt på cirka 1 MV. Radarinformationen överfördes inledningsvis bredbandigt till radargruppcentralerna över länkförbindelse i form av video, senare smalband via krypterade telefonförbindelser.

Hela radarutrustningen var installerad på toppen av en 100 meter hög mast vilket skapade goda upptäcktsmöjligheter på låg och lägsta höjd. Lokalt fanns två operatörsplatser som kunde användas i reservnivå. Tillgång till VHF-radio, med antenn högst upp i radarmasten skapade utmärkt god radiotäckning för stridsledning på lägsta höjd. 15 stationer uppfördes under åren 1966-1971. Tre av dess placerades inom F 13’s ansvarområde. Stationerna fick benämningar efter sitt tillverkningsnummer.

PS-15: 9 i Loftahammar

PS-15:10 Fårösund/Bunge

PS-15:15 Sundre (Gotland)

Stationerna togs ur drift 1999. Idag används flera av PS-15 anläggningarna som plattform för kustspaningsradarn PS-640.