På Gång

Trots den trista situationen med Covid 19 så fortsätter verksamheten på Bråvalla, om än i mindre skala. Flygplangruppen låter meddela att så fort det är möjligt kommer de att slutföra ett par åtgärder på våra JA 37. Troligtvis i maj/juni. Det som väntar först är att montera belysning i AKAN-boxen.