LFUC

Interiörbild från OP-rummet i LFUC

LFC O 1/LFUC O 1-V

Även om berget i Svärtinge tidigt förlorade sin roll som Luftförsvarscentral behölls anläggningen länge som Strilenhetens stabsplats.
Den ursprungliga verksamheten i Svärtinge-berget skildras mycket bra i ”Bråvallavingar”, därför kommenteras den inte ytterligare här.

Interiörbild från OP-rummet i LFUC