Historia

F13 BRÅVALLA FLYGFLOTTILJ 1943-1994

Plats för flygfältet rekognoscerades 1941. Marken som staten köpte in tillhörde gårdarna Sörby, Knivberga och Ringstad, alla stormansgårdar med medeltida anor och belägna nordväst om Norrköping. Flygflottilj nr 13 sattes upp den 1 juli 1943. Förbandet antog det historiskt klingande namnet KUNGLIGA BRÅVALLA FLYGFLOTTILJ. Var det då här som det berömda Bråvallaslaget stod omkring år 750? Ja, det är höljt i historiens dunkel. På flottiljområdets västra del finns det i alla fall många spår av gammal kultur. Där återfinns en del av de 3 500 år gamla och berömda hällristningar som förekommer i området Himmelstalund – Leonardsberg.

En minnessten avtäcktes 1994-06-30 och är uppställd framför fd. Kanslihuset

Verksamheten på F 13

Flottiljen blev en jaktflottilj och från 1946 ett föregångsförband för jetdriften inom Flygvapnet. Detta år utrustades den som första flygflottilj med den engelska De Havilland Vampire, J 28. Den blev även först med J 29 Tunnan, J 35 Draken och JA 37 Viggen. F 13 ansvarade för luftförsvaret av den del av Östra militärområdet som benämndes luftförsvarssektor O1 (Östergötland). F 13 ansvarade även för luftförsvarssektor G1 (Gotland).

Flottiljens valspråk var:
Altius citius pericula commoda suscipientes
”Högre och snabbare, med risker värda att tagas”
Flottiljens anropssignal var M (Martin)

Historiska årtal

 • 1944 – 1956 hade flottiljen en egen musikkår.
 • 1946 tillfördes ett detachement på Gotland, med benämning F 13 G, till F 13.
 • 1948 ingick F 13 i tredje flygeskadern (E:3 jakt).
 • 1964-1978 hade flottiljen en luftvärnsrobotdivision, Robot 68 Bloodhound.
 • 1974 lades F 3 på Malmslätt ned som jaktflygflottilj. Kvarvarande verksamhet organiserades som ett detachement inom F 13 med benämning F 13 M.
 • 1976 påbörjades avvecklingen av F 11 i Nyköping och spaningsflygverksamheten överfördes till F 13. Samtidigt minskades antalet jaktflygdivisioner vid F 13 från tre till två.
 • 1978 minskades antalet divisioner från tre till två, en spaningsflygdivision och en jaktflygdivision.
 • 1981 överfördes FV UndS (flygvapnets underrättelseskola) från F 11 i Nyköping till F 13.
  Vid skolan genomfördes centraliserad utbildning för flygvapnets behov av underrättelsepersonal av olika kategorier.
 •  1981 slogs sektor O1 samman med sektor O5 och fick benämningen Sektor Mitt med F 16 i Uppsala som sektorflottilj. F 13 hade kvar ansvaret för stridslednings- och luftbevakningstjänsten i fred på samma sätt som tidigare i Östergötland och på Gotland.
 • 1983 utökades ansvaret till att även omfatta Södermanland. Detta skedde i samband med att flygflottiljen F 18 Tullinge avvecklades
 • 1986 övertog F 13 Tullinge-etablissemanget och understödde kvarvarande verksamhet vid StrilS (stridslednings- och luftbevakningsskolan).

Till följd av genomförda förbandsnedläggningar fick F 13 ökade arbets- och ansvarsuppgifter inom flera verksamhetsområden. Flottiljens arbetsplatser och anläggningar var spridda över en stor geografisk yta, från norra Småland i söder till Mälaren i norr och från Värmland i väster till Gotland i öster.

Större händelser i flottiljens historia

 • 1943 Flygplan J 11
 • 1944 Flygplan J 22
 • 1946 Flygplan J 28
 • 1951 Flygplan J 29 Tunnan
 • 1952 Asfalterade startbanor på flygfältet
 • 1955 Glotternhaveriet, med en fyrgrupp J 29
 • 1956 Ny luftförsvarscentral i berganläggning, Lfc O1
 • 1958 Storradarstation typ PS-08 på Vikbolandet invigs
 • 1959 Berghangaren tas i bruk
 • 1960 Flygplan J 35 Draken
 • 1964 Luftvärnsrobotförband, RB 68 Bloodhound tillförs flottiljen
 • 1971 Östgöta Kontrollcentral, ÖKC
 • 1976 Flygplan SF och SH 37 Viggen
 • 1978 Radarstation PS-08 tas ur bruk
 • 1978 Robotsystem RB 68 avvecklas och blir radarförband PS-44
 • 1978 Ny flottiljverkstad tas i bruk
 • 1980 Flygplan JA 37 Viggen
 • 1980 Radarkompani PS-860 sätts upp
 • 1981 Nytt serviceförråd
 • 1982 Ny skolbyggnad för underrättelseskolan
 • 1983 Ny hangar för jaktflygdivision och kompani
 • 1991 Berghangaren byggs om för att passa JAS 39 Gripen
 • 1991 Helikopter, Hkp 9 tillförs flottiljen
 • 1993 F 13, 50 år

Onsdagen den 3 juni 1992 kl. 22:09 klubbades beslutet i riksdagen om F 13:s nedläggning. F 13 var då ett av flygvapnets största och modernaste förband med över 250 krigsförband och 13 000 vpl. Flottiljen hade över 1 000 fast anställda, varav c:a 600 tjänstgjorde på Bråvalla. Årligen utbildades 600 – 800 vpl. Flygverksamheten på Bråvalla upphörde den 30 juni 1993. Myndigheten F 13 avvecklades den 30 juni 1994.

Verksamheten flyttas

All verksamhet flyttades över till andra förband i flygvapnet. Uppgifterna fördelades på sex flygflottiljer: 

F 16 i Uppsala övertog merparten av F 13:s uppgifter, bl a F 13 Malmen, F 13 Gotland, Stril (stridslednings- och luftbevakningsenheten), radarkompani PS-870 och versionskontor JA37. UndS (Underrättelseskolan) fördes över till F 20 i Uppsala. F 10 i Ängelholm övertog huvuddelen av spaningsflygdivisionen.· F 17 i Kallinge övertog jaktflygdivisionen och simulatorn för JA 37.

Andra förband som övertog verksamhet från F 13 var F 7 i Såtenäs, F 15 i Söderhamn och F 21 i Luleå.