Emblem

  • 1944 anlade 1. divisionen ett spader ess på flygplan J 11.
  • Fram till 1976 förekom inga divisionsemblem på flygplanen.
  • 1976 kom spaningsflygdivisionens emblem på SF och SH 37.
  • 1987 fick 2. jaktflyg division en sköld med ett örnhuvud på JA37.