Utställningen: Nils Engvall & Torbjörn Karlbom

Webbansvarig/Sociala medier: Per Öster

SUL 35: Richard Brinkeback

SUL 97: Per Jelkne

Hangar 81: Per Öster

Flygplansgrupp: Jonny Andersson

Bokgrupp: Leif Bergsten

Byggnad 97: Enar Nilsson

Arbetsgrupp: Jenny Öster