Hej på er alla vänner och kamratföreningsmedlemmar. Vi har fått följa det otroliga arbete som pågår med H 81 och By 97. Tack alla ni som gör och har gjort ett fantastiskt jobb. I går onsdag var ( Ajo) Anders Johansson och jag (Låb) och träffade Halmstadsgruppen som håller på med demontering av vår 37366 för flytt till Bråvalla. Vilka proffs, det går undan. Om inget oförutsett inträffar, beräknar de att börja flytta över vår ”kärra” till oss med början V39 för att stå färdig till vårt 30 års jubileum V42.

Så ni som ännu inte är medlemmar, gå med i kamratföreningen för att bli delaktiga i vår framtida kamratförening. Så här blir du medlem.

/Lars Åberg

2014-11-16 1Q 18 lämnar sitt garage    

2012-10 ARN i SUL 35

 KF förre ordförande Carsten ARN flyger Q 18

 

Årsmötet 2014 ställde sig enhälligt bakom framtidsvisionen att ”Norrköping skall minnas F 13”. ”Qvintus 18” är en delmängd i att skapa förutsättningar för att visualisera minnet av F 13. Q 18 är en suveränt autentisk 35 F-flygsimulator som ägs av två KF-medlemmar; Martin Andersson och Jens Mårdh. I föreningens årslånga kommunikation med kommunen har lokal på Bråvalla för den här simulatorn varit ett starkt önskemål. Söndagen 16/11 uppfylldes det här önskemålet när simulatorn flyttades från sitt trånga garage i Norrköping. Ny hemvist är numera den gamla SUL-lokalen på Bråvalla. Efterhand kommer KF och simulatorns ägare att ta ställning till HUR den i framtiden kan medverka till att ”Norrköping minns F 13”.

 

10478020_807416175981221_696376370157169651_n[1]

37366 51

 

Avtal är klart med Norrköpings kommun om hangar till Kamratföreningens Jaktvigg Efter 13 månaders förhandlingar har vi äntligen lyckats skapa gehör för vår ambition om att ”Norrköping skall minnas F 13”. 4/12 undertecknades avtal med Kultur- och Fritidskontoret.Ett bra avtal som ger oss möjlighet att kostandfritt disponera den hangar som ligger helt intill vårt föreningshus på Bråvalla. Det här betyder att vi omedelbart sätter igång arbetet med att transportera hem vårt FÖRSTA flygplan.

För att uppnå visionen om en permanent F 13 utställningen på Bråvalla krävs medverkan av många medlemmar. Styrelsen är övertygad om att alla som är tillräckligt pigga och friska vill vara delaktiga och känna stolthet för vår forna flottilj.

2014-12-04 NRKP

2014-12-04 Avtal