Kontaktuppgifter

F 13 Kamratförening
Box 24
602 09 Norrköping

Styrelse

Ordförande

Lars-Erik Karlsson 070-6666687 

ordforande@f13.kamratforening.se

Sekreterare

Berith Karlsson 0709-146687

sekreterare@f13.kamratforening.se

Kassör

Agnetha Karlsson 0761100595

kassor@f13.kamratforening.se

Huschef Byggnad 97

Enar Nilsson, 070-696 47 48

 

Välkomna att höra av er!