På gång

Vinter 2017-2018

Arbetet med att förfina utställningen pågår. Vi jobbar på för att få 29´an på plats och i skrivande stund (18/12) kan vi inte säga något datum. När vi vet mer kommer vi att informera.

Intressant resetips

Intresserad av en mc-resa med tema Kalla kriget i Sverige juni 2018?

Se SMC hemsida för mer information:

Höst 2017

Ett flertal saker har gjorts under sensommaren. Vi genomförde två lyckade besöksdagar och priserna för besöken har justerats. Arbetet med att färdigställa utställningen pågår med ökad intensitet. De traditionella tisdags- och kvällsfikorna pågår som vanligt.

Utställningen öppnad

Utställningen officiellt öppnad den 6/5-2017. Här finner du några länkar från denna intensiva vecka:

SR Östergötland

SVT ÖST

Norrköpings Tidningar

Svensk Flyghistorisk Förening

Bokning öppnad

9/3-17 har bokningen till vår utställning öppnats!

 

Vägen framåt

Årsmötet 2015 ställde sig enhälligt bakom styrelsens strategiplan för att förverkliga utställningen ”Norrköping minns F 13”. Måltidpunkten är satt till 2017. Utställningen fokuserar helt på Norrköping och F 13. Ambitionen är att spegla flottiljens 50-åriga historia. Utöver alla bilder från flottiljens aktiva år skall vi skapa miljöer där vi visualiserar ”livet på Bråvalla under kalla kriget”.

Till utställningen kommer Kamratföreningen att bjuda in allmänheten, skolor, organisationer och föreningar. Vi är också övertygade om att ett besök på Bråvalla kan bli en kvalitetshöjare i den generella besöksnäringen till exempel som en delmängd konferensverksamheten vid stadens hotell och liknande. Framgångsfaktorn som gör den här ”produkten” unik är F 13´s roll som i föregångsförband inom det svenska luftförsvaret. Till F 13 fördelades regelmässigt de första exemplaren av alla de jetdrivna jaktflygplan som använts i det svenska Flygvapnet. Vid F 13 utvecklades taktik och teknik som senare blev ”standard” i Flygvapnet.

Vi gläder oss särskilt åt att Norrköpings kommun har visat ett rejält intresse för våra ambitioner. Beviset för detta är att Kamratföreningens har fått ett nyttjanderättsavtal för hangar 81. Kommunen har också bidragit med ekonomist stöd för att bygga upp utställningen. Redan vid årsskiftet inledde vi arbetet med att iordningställa vår hangar. Till hangaren hoppas vi under försommaren kunna återföra vår Jaktvigg (37366). Successivt skall hon få sällskap av den ”kringutsrustning” som användes vid flottiljen under ”kalla kriget”. Flyttningen av flygplanet från SAAB till Bråvalla är inte helt problemfri. På sensommaren 2014 var Försvarsmakten redo att hantera överföringen. Det var dock omöjligt att acceptera det här erbjudandet. Hangarfrågan löste sig inte förrän i början av december. Att placera flygplanet utomhus har hela tiden varit otänkbart.

Nu väntar vi ivrigt på att Försvarsmakten skall ställa resurser till förfogande så att flygplanet kan flyttas hem till Bråvalla. Förhoppningsvis är allt på plats innan Bråvallafestivalen.
Efterhand kommer vi att ta ett nästa steg mot målet 2017. Det handlar om att använda utrymmena i byggnad 97 så att de blir en del av utställningen. Där bygger vi upp utställningsmiljöer som handlar om annat än själva flyghistorien. Alltså de stödfunktioner som krävdes för att hålla flygplanen i luften. För tillfället satsar vi på att kunna visa Strilfunktioner och Flygbassystemet, men också ”livet” i flottiljens kök, mässar och marketenteri.

Understrykas bör att modifieringen i byggnad 97 inte skall påverka den ordinarie föreningsverksamheten. Såväl vårt traditionella tisdagsfika som övriga medlemsaktiviteter skall kunna samsas med utställningen.

Vi har fått flera ”kvitton” på att Kamratföreningen är på rätt väg. Utställningen i höstas på Norrköpings Stadsmuseum bekräftar intresset för F 13. Under de sex utställningsveckorna besöktes muséet av 11671 personer. Vi kan också glädja oss åt att trenden med en negativ medlemsutveckling har brutits. På mindre än ett år har vi fått 50 nya medlemmar.

Invigning