forslag till dagordning arsmote

arsmotesprotokoll den 10 maj 2001 |  arsmotesprotokoll den 2 maj 2002

arsmotesprotokoll den 8 maj 2003 | arsmotesprotokoll den 6 maj 2004

arsmotesprotokoll den 23 april 2005 |  arsmotesprotokoll den 4 maj 2006

arsmotesprotokoll den 8 maj 2007 |  arsmotesprotokoll den 7 maj 2009

arsmotesprotokoll den 6 maj 2010   arsmotestprotokoll den 10 maj 2012

årsmötespotokoll den 16 maj 2013    Årsmöte 8 maj 2014

Årsmötesprotokoll 2015-03-05      Årsmötesprotokoll 2015-03-05 Bilaga

Årsmötesprotokoll 2016-03-03   Årmötesprotokoll bilaga 1

Årsmötesprotokoll 2017-03-02