Om F13 Kamratförening

Föreningen bildades den 13 juni 1985. Drivande kraft var Lars-Håkan Svensson och vår dåvarande flottiljchef Börje Björkholm. 

Föreningens ändamål är att bevara och främja Bråvalla Flygflottiljs minne och historia. Föreningen ska även värna tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga och frivilligpersonal samt övriga intresserade.