LFUC

LFC O 1/LFUC O 1-V

Även om berget i Svärtinge tidigt förlorade sin roll som Luftförsvarscentral behölls anläggningen länge som Strilenhetens stabsplats.
Den ursprungliga verksamheten i Svärtinge-berget skildras mycket bra i ”Bråvallavingar”, därför kommenteras den inte ytterligare här.

Interiörbilder från OP-rummet i LFUC

1991 flyttades ledningsfunktionen till flottiljområdet (byggnad 51). Glädjen för strilpersonalen att flytta till en ovanjordsanläggning blev tyvärr inte långvarig. När flottiljen avvecklades 30 juni 1993 upphörde uppgifterna för Strilenhetens lokala ledningsfunktion.

Chefer från olika tidsepoker samlade utanför berget i Svärtinge ~ 1990