Adress- och mailändring

Om du som är medlem flyttar eller byter email-adress så behöver vi få information om det.

Skriv därför in följande uppgifter i ett email:

Till: kassor@f13.kamratforening.se

Ämne: ”Adressändring” eller ”Mailändring”

Ange sedan i mailet:

Namn: 

Född:

Adress:         

E-post:

Tel:

Mobil:

Vi bekräftar sedan att vi genomfört ändringen.